El nostre objectiu

A continuació es mostra el progrés del nostre programa

44.468€ de 64.424€ necessaris
Altres formes de realitzar el teu donatiu:
CAIXABANK
IBAN ES06 2100 1019 6102 0004 1137
Desgravació Fiscal

Les meves donacions

Aquí podeu veure les vostres donacions per donar suport als nostres projectes.

Verifiqueu el vostre correu per accedir al vostre historial de donacions.

TERÀPIA FAMILIAR – PREVENCIÓ ARA

Alguns exemples del que podrem continuar fent possible amb la teva col·laboració: 
Amb 35€/m podem atendre a una família en situació de crisi durant 6 mesos.
Amb 70€/m podem atendre a dos famílies en situació de crisi durant 12 mesos.

Servei preventiu d’atenció, orientació i capacitació socioeducativa adreçat a famílies que presenten disfuncions en els rols parentius, conflictivitat en les relacions intrafamiliars i conductes anòmales de baixa intensitat en algun/s dels seus membres.

Suport institucional:

–  Ajuntament de Castelldefels

– Departament de treball, Afers socials i Famílies amb càrrec a l’assignació del 0,7%. Generalitat de Catalunya

 

El projecte PREVENCIÓ ARA, que desenvolupem des de l’inici de l’entitat, continua donant resposta a les necessitats familiars vigents en el moment actual

Prevenció ara” és un projecte preventiu d’atenció psicosocial i d’orientació i capacitació socioeducativa adreçat a famílies que presenten alguna dificultat en els rols parentius, certa conflictivitat en les seves relacions o en les conductes principalment dels infants i adolescents.
Aquesta intervenció terapèutica té com objectiu oferir suport a cada membre de la família per desenvolupar estratègies que afavoreixin la resolució dels problemes i la prevenció de situacions crítiques futures.
La teràpia familiar sistémica és la metodologia que s’utilitza en les sessions terapèutiques. És un enfoc i una metodologia que treballa amb les famílies per fomentar i facilitar que es produeixin aquells canvis que possibilitin saber com enfrontar i resoldre situacions de conflicte

Formulari de donació

Seleccioneu Forma de pagament
Informació personal

Dades de contacte

Terms

Total de la donació: 5,00€