El nostre objectiu

A continuació es mostra el progrés del nostre programa

48.568€ de 67.385€ necessaris
Altres formes de realitzar el teu donatiu:
CAIXABANK
IBAN ES06 2100 1019 6102 0004 1137
Desgravació Fiscal

TERÀPIA FAMILIAR – PREVENCIÓ ARA

Alguns exemples del que podrem continuar fent possible amb la teva col·laboració: 
Amb 35 €/mes podem atendre a una família en situació de crisi durant 6 mesos.
Amb 70 €/mes podem atendre a dues famílies en situació de crisi durant 12 mesos.

Servei preventiu d’atenció, orientació i capacitació socioeducativa adreçat a famílies que presenten disfuncions en els rols parentius, conflictivitat en les relacions intrafamiliars i conductes anòmales de baixa intensitat en alguns dels seus membres.

Suport institucional:

–  Ajuntament de Castelldefels

– Departament de treball, Afers socials i Famílies amb càrrec a l’assignació del 0,7%. Generalitat de Catalunya

 

El projecte PREVENCIÓ ARA, que desenvolupem des de l’inici de l’entitat, continua donant resposta a les necessitats familiars vigents en el moment actual.

Prevenció ara” és un projecte preventiu d’atenció psicosocial i d’orientació i capacitació socioeducativa adreçat a famílies que presenten alguna dificultat en els rols parentius, certa conflictivitat en les seves relacions o en les conductes principalment dels infants i adolescents.
Aquesta intervenció terapèutica té com a objectiu oferir suport a cada membre de la família per desenvolupar estratègies que afavoreixin la resolució dels problemes i la prevenció de situacions crítiques futures.
La teràpia familiar sistèmica és la metodologia que s’utilitza en les sessions terapèutiques. És un enfocament i una metodologia que treballa amb les famílies per fomentar i facilitar que es produeixin aquells canvis que possibilitin saber com enfrontar i resoldre situacions de conflicte.

Formulari de donació

Seleccioneu Forma de pagament
Informació personal

Billing Details

Terms

Donació Total: 5,00€