El nostre objectiu

A continuació es mostra el progrés del nostre programa

13.100€ de 25.820€ necessaris
Altres formes de realitzar el teu donatiu:
CAIXABANK
IBAN ES06 2100 1019 6102 0004 1137
Desgravació Fiscal

SERVEI SOCIOEDUCATIU – ZÈFIR

Servei de suport socioeducatiu a dones gestants i a famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc

Alguns exemples del que podrem continuar fent possible amb la teva col·laboració: 
Amb 30 €/mes podem oferir suport a famílies vulnerables i dones amb fills de 0-3 anys durant 6 mesos.
Amb 60 €/mes podem oferir suport a famílies vulnerables i dones amb fills de 0-3 anys durant 12 mesos.

És un servei d’intervenció socioeducativa per a progenitors, guardadors o tutors dels infants de 0 a 3 anys en situació de risc que mitjançant activitats de suport i formació vetllarà per la capacitació de les famílies i per la permanència dels infants en els seus nuclis familiars.

Suport institucional

Les famílies beneficiàries del servei necessiten un suport emocional, una capacitació socioeducativa i un acompanyament per establir relacions afectives i educatives, entre referents familiars i infants, basades en l’empatia, l’afecte, la comunicació, la seguretat, els límits i la coherència, així com la capacitat per crear i tenir una xarxa social de suport
El servei s’ubica a les dependències de Ventijol, al districte de Sant Andreu i atén persones del districte i preferentment d’àrees properes com Nou Barris, Bon Pastor, Horta, Carmel, i altres barris de la ciutat, especialment amb aquelles famílies amb major necessitat socioeconòmica.
El servei socioeducatiu ofereix espais d’interacció lliure entre els infants i llurs famílies i espais dirigits de formació i intervenció grupal i individual.

Formulari de donació

Seleccioneu Forma de pagament
Informació personal

Billing Details

Terms

Donació Total: 100,00€