Projecte Socio-educatius

Servei de suport socioeducatiu a dones gestants i a famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc

SERVEI SOCIOEDUCATIU – ZÈFIR

SERVEI SOCIOEDUCATIU – ZÈFIR

Suport institucional:

Servei socioeducatiu per a persones amb infants a càrrec de 0-3 anys i les seves famílies en situació de risc.

Any d’inici 2020
Dona