Carme Bosch i Font

Carme Bosch i Font

Membre fundador i Directora de Ventijol

Treballadora social i terapeuta familiar.
Ha desenvolupat la seva tasca professional a l’Hospital General de la Vall d’Hebron de Barcelona, en el camp de les drogodependències i la Sida.
Formació en el Model Sistèmic de Teràpia familiar, Departament de Psiquiatria del Berkshire Medical Center and the Family Center of the Berkshires de Williamstown – (Massachussets) i Family Welfare Associaton (Londres).
Ha participat en nombroses ponències i publicacions així com en la creació de diversos centres terapèutics d’atenció i seguiment de les drogodependències.