Elvira Puig i Vilaseca

Elvira Puig i Vilaseca

PSICÒLOGA I TERAPEUTA FAMILIAR

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona.

Títol Oficial de Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica.

Màster en Teràpia Familiar Sistèmica per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Postgrau en Psicoteràpia Humanista Integradora per la Universitat de Barcelona.

Psicoterapeuta familiar i de parella, i Col·laboradora docent acreditada per la “Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF)” i per la “Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP)”.

És docent, i realitza teràpies individuals, de parella i familiars. Amb formació i experiència en Trastorns de la Conducta Alimentària.