Natàlia Comalrena de Sobregrau

Natàlia Comalrena de Sobregrau

PSICÒLOGA I TERAPEUTA FAMILIAR

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, l’any 1992.

Postgrau en Teràpia familiar sistèmica. Escola de teràpia familiar de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Acreditada en Psicologia General Sanitària per la Generalitat de Catalunya.

Tutora dels estudiants del Grau en Psicologia de la UOC.

Vènia docendi en Psicologia social de la UNED.

Certificada en reprocessament del Trauma pel Centre ALECES de Barcelona.

Psicoterapeuta d’adults, adolescents, parella i família des d’una visió sistèmica–integradora des de fa 15 anys.

Formadora del personal sanitari en temes de gestió de les emocions i el dol per diferents Hospitals i Centres de gent gran de Barcelona i àrea metropolitana. Mitjançant el Projecte Art&Absència del Centre AVES de grups de dol.

Col·laboradora free-lance en temes de criança i educació emocional per al Departament d’Educació de l’Ajuntament de Badalona des del 2006.

Col·laboradora de la Fundació Galatea com a terapeuta del programa de suport al personal sanitari des del 2017.

Terapeuta en Castellà, Català i anglès.