Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència vers les Dones

El 27 de novembre, a les 6 de la tarda, a la Pça. Orfila, la nostra directora tècnica, Eva Alesanco, va fer la lectura del manifest de rebuig contra la violència masclista a l’acte central del districte de Sant Andreu per la commemoració del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència vers les Dones. Aquest és el manifest:

Un any més aquest dia 25 de novembre, declarat per l’ONU, des del 1999, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, volem manifestar la nostra més contundent denúncia contra tot tipus de violència masclista.

La violència masclista és l’acció més brutal de la desigualtat entre dones i homes i un greu atemptat contra els drets humans.

La lluita per la igualtat entre els homes i les dones és una lluita quotidiana i constant, que ve de lluny però que encara té molt camí per recórrer. Malgrat les legislacions i tota la feina realitzada, les dades sobre feminicidis dins i fora de la parella i agressions sexuals, evidencien que és un fenomen greu molt estès i que a més, no decreix.

Hem de construir entre tots una societat antimasclista  però també Intercultural per poder lluitar contra les diferents formes i àmbits de les violències masclistes que impacten en les vides de les dones, i més si aquestes dones són migrants.

Cal tenir en compte que la violència masclista afecta les dones de forma diferent en funció de múltiples factors: l‘estatus migratori, l‘edat, situació socioeconòmica i familiar (treball assalariat, treball de la llar, treball sexual, maternitat o no), diversitat funcional física, psíquica o sensorial, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, etc. Si neguem aquesta diversitat, fem invisibles les necessitats específiques que les diverses dones tenen davant les violències, tant pel que fa a les respostes com a les mesures que permeten prevenir-les.

Les dades assenyalen, per exemple, que la taxa de víctimes per violència masclista va ser quasi tres vegades superior en les dones nascudes a l’estranger que en les nascudes a Espanya.

Tenim davant un repte, una necessitat social que és urgent i que hem de resoldre.

Demanem prevenció, educació, difusió, per aconseguir que ningú pensi que la violència és una opció vàlida quan es relaciona amb les dones. Cal formar els nens i les nenes contra les masculinitats violentes.

Exigim recursos, per garantir una atenció digna i de qualitat a les dones en situació de violència masclista per a la seva total recuperació, i, especialment, en tot el procés de denúncies i procediments judicials.

I a la societat, a tots, us demanem que estigueu alerta i atents per no permetre la desigualtat. Hem canviat coses però tenim molta feina a fer per assolir una igualtat efectiva entre homes i dones. Aquest camí l’hem de fer entre tots, homes i dones, ja que cadascú de nosaltres pot intervenir positivament en l’eliminació de la violència masclista. Tothom hi té un paper. I el moment comença ara.

Ventijol – Associació per a la salut familiar i comunitària