Transparència

El nostre compromís amb la societat fa imprescindible que us puguem oferir la informació de les nostres activitats i dels comptes anuals. Per conèixer què fem i en què invertim els diners, trobareu tota la informació a les nostres memòries econòmiques i tècniques.

Ventijol és una Associació sense ànim de lucre declarada d’Utilitat Pública i ha presentat la documentació econòmica per la rendició de comptes corresponent a l’any en curs.

L’Associació Ventijol va ser declarada d’Utilitat Pública el 6 d’octubre de 2015 tal i com consta en el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri del Interior amb el nº 142701.