Visió

Volem ser una entitat referent a Catalunya en l’atenció psicoterapèutica familiar mitjançant la utilització de tècniques de Teràpia Familiar Sistèmica.

L’objectiu de Ventijol és que la situació econòmica de les famílies no sigui un impediment per poder rebre una atenció psicoterapèutica familiar i que la manca de recursos econòmics no limiti l’accés als nostres serveis.

Per aquest motiu es constitueix com a entitat sense ànim de lucre i és declarada l’any 2015 d’utilitat pública tal i com consta en el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb el número 142701.

Quins són els nostres objectius:

  • Prevenir i acompanyar les famílies en situació de vulnerabilitat.
  • Fomentar l’enfortiment de les relacions familiars, especialment les intrageneracionals, com a mecanisme que contribueix al benestar de les persones i a la cohesió social
  • Informar i sensibilitzar a la comunitat de la importància de les relacions familiars en el desenvolupament psicològic, individual i social de tota persona.
  • Oferir eines i estratègies a les famílies, i llurs membres, per a afavorir el seu empoderament i capacitar-les per a que sàpiguen com actuar davant de conflictes i situacions de dificultat.
  • Adoptar una actitud amatent, col·laboradora i solidària davant d’emergències socials i l’aparició de noves necessitats socials.
  • Problemes relacionats amb la identitat de gènere i/o orientació sexual.