Què és la Teràpia Familiar?

La Teràpia familiar sistèmica és una metodologia psicoterapèutica que consisteix en reunir els diferents membres de la família aprofitant els recursos dels que ja disposen i d’aquesta manera propiciar que es puguin ajudar mútuament a millorar les relacions i a resoldre els problemes que inevitablement comparteixen.

Entenem que la participació dels diversos membres de la família permet una major comprensió i resolució de la situació de crisi per part de tots. Utilitzem els recursos propis de cada família com a instruments de canvi.

Habitualment, en psicoteràpia, cada individu treballa per separat cap a la resolució dels seus propis problemes. A la teràpia familiar els membres d’una família treballen junts per resoldre els seus problemes.

La teràpia familiar ha demostrat ser mot beneficiosa en moments de crisi. Atès que en un procés de teràpia familiar es treballen simultàniament diverses relacions, aquesta sol ser més efectiva que qualsevol altre tipus de teràpia en termes de recursos, temps i obtenció de canvis positius.

DE QUÈ SERVEIX UNA TERÀPIA?

L’objectiu de la teràpia és buscar noves possibilitats de relació, d’acord amb les necessitats, característiques i potencial de cada família i de cada individu. També, facilitar una major comprensió d’un mateix, de l’altre i de la relació; obrir canals de comunicació; modificar patrons de relació disfuncionals; elaborar conflictes del present i ferides del passat; i fomentar el desenvolupament tant individual com familiar.

COM FUNCIONA?

El plantejament de la teràpia familiar es basa en el principi que la família influeix en els processos psicològics de cadascun dels seus membres i que, per tant, els canvis produïts en la família aporten canvis individuals.

ELS TERAPEUTES FAMILIARS NOMÉS TREBALLEN AMB FAMÍLIES?

No, els terapeutes familiars treballen també a nivell individual. En ocasions, suggereixen la realització de sessions familiars dins d’un procés individual i viceversa, sempre que es consideri oportú.

El model sistèmic comprèn a l’individu en el seu context i expressa que la relació entre les persones i el seu entorn està subjecta a una dinàmica circular d’influències recíproques. Aquest enfocament terapèutic és una modalitat d’intervenció que té en compte i intervé en el context on apareixen els conflictes. Aquest fet no vol dir que en totes les situacions s’atenen tots els membres de la família junts; depenent de cada cas, s’alternen sessions individuals amb sessions familiars.

ELS TERAPEUTES FAMILIARS ATENEN PERSONES INDIVIDUALMENT?

Sí. A la psicoteràpia individual intervenim per poder superar les situacions que provoquen sofriment psíquic i símptomes físics promovent els recursos individuals i relacionals de qui els pateix.
Moltes vegades es tracta de persones amb dificultats per establir relacions estables i que pateixen el seu malestar en forma d’ansietat o depressió. Algunes vegades, en aquest espai de teràpia individual, es pot convidar altres membres de la família.

QUAN FER UNA TERÀPIA FAMILIAR?

Qualsevol persona afectada directament o indirectament d’una problemàtica que es manifesta en la família pot sol·licitar ajuda professional, ja que moltes vegades la persona que pateix no és necessàriament la mateixa que presenta els símptomes.

Les àrees on més es recomana la intervenció familiar inclouen:

 • Dificultats en les relacions de parella
 • Infidelitat
 • Gelosia
 • Afrontament d’adolescències complicades
 • Convivència de parelles amb fills d’anteriors relacions
 • Dependència emocional
 • Relacions laborals conflictives
 • Relacions familiars complexes (amb avis, germans, família política,…)
 • Problemes amb la família d’origen
 • Dificultats en les relacions entre pares i fills
 • Suport als membres familiars que travessen un procés de separació o divorci.
 • Trastorns de la conducta dels fills, incloent problemes d’atenció i hiperactivitat
 • Trastorns emocionals com ansietat, depressió i dol.
 • Adopció o acolliment d’infants
 • Violència domèstica
 • Processos d’immigració i adaptació cultural
 • Canvis significatius en el cicle vital (naixement de fills, jubilació, emancipació de fills, cura de persones grans/dependents, dol …)
 • Problemes en la comunicació
 • Dificultat en la resolució de problemes
 • Agressivitat i violència
 • Problemes sexuals
 • Desacords financers

Què és la Teràpia de Parella?

La parella és una de les relacions més importants per a l’ésser humà, i alhora, una de les més complexes. La parella té una dinàmica pròpia que influeix i està influenciada pels individus que la constitueixen.

Els desafiaments que sorgeixen no sempre troben respostes en el repertori de solucions i recursos de la parella. El cúmul de situacions problemàtiques no solucionades sol conduir a alguna forma de crisi. En aquests punts que semblen indissolubles, la teràpia pot actuar com un recurs, oferint noves perspectives per millorar la relació.

COM FUNCIONA LA TERÀPIA DE PARELLA?

Quan la demanda és sobre la relació de parella, la intervenció es realitza alternant sessions amb tots dos membres de la parella així com sessions individuals.

L’objectiu és ajudar a aclarir i superar la crisi de parella, amb l’objectiu que cadascun dels membres pugui prendre les decisions oportunes.

En la majoria dels casos, el treball consisteix en intervencions sobre l’estructura i el funcionament de parella, augmentant la seva capacitat per abordar situacions complexes o difícils. Per això el terapeuta disposa d’un seguit de recursos tècnics, entre ells la prescripció de tasques que es realitzen per la parella entre sessions.

La teràpia també pot actuar com a suport per a la preparació d’un procés de ruptura o separació de manera constructiva, vetllant per la salut i el benestar dels seus membres i dels seus fills, si n’hi ha.

QUINA DURADA ACOSTUMA A TENIR LA TERÀPIA DE PARELLA?

Les trobades es realitzen amb una freqüència quinzenal -en ocasions, setmanal- i duren aproximadament 1 hora.