ASSOCIACIÓ PER A LA SALUT FAMILIAR I COMUNITÀRIA VENTIJOL

L’Associació per a la Salut Familiar i Comunitària Ventijol és una entitat sense ànim de lucre, fundada el 1994.

La nostra finalitat és oferir serveis d’intervenció psicoterapèutica i social a famílies que es troben en situació de crisi, especialment quan tenen al seu càrrec infants menors d’edat, mitjançant la utilització de tècniques de Teràpia Familiar Sistèmica.

Amb aquestes tècniques podem abordar i resoldre problemes en l’àmbit familiar, pal·liar-ne les seqüeles, tant en els diferents membres de la unitat familiar com en la relació entre ells, i prevenir possibles repercussions negatives en el desenvolupament psicosocial dels menors.

També volem informar i sensibilitzar a la comunitat sobre la importància de les relacions familiars en el desenvolupament psicològic, individual i social de tota persona.
Ventijol es constitueix com a entitat sense ànim de lucre, declarada d’Utilitat Pública el 2015, amb l’objectiu de que cap persona, ni família, per manca de recursos econòmics, quedi exclosa de l’atenció psicoterapèutica que necessiti.

NÚMEROS QUE PARLEN DE PERSONES

Perquè ho tenim ben clar: darrera de cada número hi ha una persona.

Persones ateses l'any 2023
0
Persones ateses des que Ventijol va començar la seva activitat
0
Municipis on Ventijol presta els seus serveis
0

COM FEM LA NOSTRA TASCA?

Algunes famílies s’adrecen a Ventijol per iniciativa pròpia i altres provenen d’entitats privades, però la majoria prové dels diferents serveis de la xarxa pública d’atenció (Serveis Socials i Serveis Sanitaris, Escola Pública, etc…)
 

Testimonis

La veu de les persones ateses