Què fem

Ventijol és una entitat especialitzada en l’atenció psicoterapèutica a les persones i les seves famílies en situació de crisi

Valors

TERÀPIA FAMILIAR, INCLOU LA TERAPIA DE PARELLA

L’objectiu de la teràpia és buscar noves possibilitats de relació, entre membres de famílies amb problemes, d’acord amb les necessitats, característiques i potencial de cada família i de cada individu.

TERÀPIA PSICOLÒGICA

Realitzem teràpia psicològica adaptant-nos a la situació econòmica de cada persona i/o família.

Projectes per Ajuntaments i altres entitats

Atenció psicoterapèutica per a famílies derivades pels Serveis Socials dels Ajuntaments o per equips d’atenció social d’altres entitats.

FORMACIÓ I RECERCA

Realitzem formació per a professionals i entitats. Fem recerca per millorar l’eficàcia dels nostres programes.

Per garantir l’equitat en l’accés al servei de teràpia psicològica es demana una aportació econòmica a les famílies. En funció d’uns barems que tenen en compte la situació econòmica de la família, el preu se situa entre els fluctua de 55 euros a 35 per sessió.

D’on provenen les famílies ateses?

Si bé algunes famílies s’adrecen a Ventijol per iniciativa pròpia i altres provenen d’entitats privades, la majoria prové dels diferents serveis de la xarxa pública d’atenció (Serveis Socials i Serveis Sanitaris, Escola Pública, etc…)

ABAST TERRITORIAL

La seu social de Ventijol és a Barcelona, al barri de La Sagrera, Districte de Sant Andreu.

Però la voluntat de Ventijol, en la mesura del possible, és facilitar l’accés terapèutic a les famílies que ho necessiten sense que el lloc de residència sigui un impediment.

D’aquesta manera hem establert acords amb diferents ajuntaments i escoles, que ens cedeixen espais on els membres del nostre equip de terapeutes poden oferir atenció psicològica en condicions adequades.

• Barcelona (6 espais)
• Calafell
• Figueres
• Girona
• Granollers
• Manresa
• Mataró

• Rubí
• Sabadell
• Sant Adrià del Besòs
• Sant Feliu de Llobregat
• Sant Vicenç dels Horts
• Terrassa