Missió

L’Associació per a la Salut Familiar i Comunitària VENTIJOL és una entitat sense ànim de lucre fundada el 1994 que neix amb la finalitat d’oferir serveis d’intervenció psicoterapèutica i social a famílies que es troben en situació de crisi, especialment quan tenen al seu càrrec infants menors d’edat, mitjançant la utilització de tècniques de Teràpia Familiar Sistèmica.

Al llarg dels anys, Ventijol ha consolidat un treball fluid, estable i complementari amb la xarxa d’atenció sanitària i social, pública i privada, afavorint una atenció integral per al benestar i creixement de les famílies.

Amb l’atenció psicoterapèutica familiar podem abordar les pautes disfuncionals i les possibles seqüeles personals i relacionals que pateixen els membres de les famílies amb problemes.

Juntament amb la família, potenciem els recursos de les famílies i oferim eines als pares i mares perquè puguin actuar  en situacions de crisi,  per poder desenvolupar les seves funcions de manera més eficient.