Col·labora per a que més famílies amb dificultats pugin accedir a psicoteràpia i suport educatiu

Què podem fer amb el teu suport econòmic?

Atenem a una dona víctima de violència masclista durant 3 mesos.

Donem suport psicològic a una persona gran i l’ajudem a millorar les seves relacions familiars durant 9 mesos.

Oferim suport socioeducatiu a famílies vulnerables i dones amb fills de 0-3 anys durant un any.

SERVEI SOCIOEDUCATIU – ZÈFIR

SERVEI SOCIOEDUCATIU – ZÈFIR

Suport institucional:

Servei socioeducatiu per a persones amb infants a càrrec de 0-3 anys i les seves famílies en situació de risc.

Any d’inici 2020
Dona

DONES – TRAMUNTANA

DONES – TRAMUNTANA

Suport institucional:

Programa d’atenció psicoterapèutica adreçat a dones que són cap de família monomarental.

Any inici 2008
Dona

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA – CRUÏLLA

INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA – CRUÏLLA

Suport institucional:

Programa d’intervenció psicològica per a famílies amb menors per millorar la qualitat de vida dels infants, adolescents i llurs famílies.

Any inici 2005
Dona

GENT GRAN – VIURE A CASA

GENT GRAN – VIURE A CASA

Suport institucional:

Programa d’intervenció psicosocial per a la millora de les relacions intrafamiliars amb les persones grans i llurs famílies.

Any inici 2016.
Dona

VIOLÈNCIA INTRAFAMILIAR – SIENA

VIOLÈNCIA INTRAFAMILIAR – SIENA

Suport institucional:

Atenció psicoterapèutica a famílies amb situacions de violència intrafamiliar, de fills a pares o de pares a fills.

Any inici 2016
Dona

VIOLÈNCIA MASCLISTA – AULINA

VIOLÈNCIA MASCLISTA – AULINA

Suport institucional:

Programa d’atenció psicoterapèutica adreçat a dones víctimes de violència masclista.

Any inici 2005
Dona

TERÀPIA FAMILIAR – PREVENCIÓ ARA

TERÀPIA FAMILIAR – PREVENCIÓ ARA

Suport institucional:

Servei preventiu d’atenció psicològica a famílies que presenten disfuncions en els rols parentius i conflictivitat en les relacions intrafamiliars.

Any inici 1994
Dona

CAIXA PROINFÀNCIA – VENTIJOL

CAIXA PROINFÀNCIA – VENTIJOL

Suport institucional 100%

Realitzem el subprograma d’atenció psicoterapèutica en les seves modalitats individual, familiar o en tallers grupals.

Any inici 2003
Dona

JUSTÍCIA PENITENCIÀRIA

JUSTÍCIA PENITENCIÀRIA

Suport institucional 100%

Programa d’intervenció psicoterapèutica en justícia penitenciària.

Any d’inici 2017
Dona

SAPS QUE POTS RECUPERAR
FINS A UN 80% DE LES TEVES DONACIONS?

Els primers 150 € que donis a Ventijol desgravaran el 80% i a partir de 150 € desgravaran el 35%.
Per exemple, aportant 250 € a l’any:

ELS PRIMERS 150 €

150€
120€

A partir dels 150 €

100€
35€

Total desgravació

250€
155€
Aportació
Desgravació