Formació i Recerca

Realitzem formació per a professionals i entitats. Fem recerca per millorar l’eficàcia dels nostres programes

Formació

Formació per a professionals

Disposem d’espais de reflexió entre professionals per tal de millorar i aprendre aspectes de la nostra pràctica professional. A la seu de Ventijol disposem de la càmera Gesell que ens permet ser utilitzada per espais de formació

Formacions a mida per a entitats i administracions

Realitzem cursos de formació adaptats a les necessitats de la institució o entitat. Oferim formació especialitzada en l’àmbit de la intervenció socioeducativa i terapèutica en formats de 20-30-40 hores i dirigides a les institucions i entitats interessades en la formació dels seus professionals, tant psicòlegs, educadors socials com treballadors socials.

Supervisió de casos

Podem oferir supervisió de casos per poder fer una anàlisi i estudi de la intervenció professional sobre aquells casos en els quals estan intervenint els professionals en la seva tasca social i psicoterapèutica

Supervisió d'equips

Oferim supervisió d’equips per poder fer una revisió de la intervenció dels equips de treball.

Està adreçat a la millora d’una metodologia compartida ia al foment de les relacions dels membres del grup per la millora de la cohesió

Programa de Pràctiques amb col·laboració amb diferents Universitats que cursen els estudis de psicologia i del Màster de Psicologia Sanitària

Tallers grupals

Oferim diferents modalitats de treball grupal atenent a les característiques i objectius de cada grup

Tallers terapèutics per a pares i mares

Treball psicoterapèutic grupal amb pares i mares que tenen en comú dificultats relacionals i emocionals que afecten els seus fills

Tallers terapèutics per a adolescents i joves

Treball psicoterapèutic grupal amb adolescents i joves que tenen en comú dificultats relacionals i emocionals que els afecten en el seu benestar emocional

Tallers educatius familiars

És un programa de l’Obra Social La Caixa, que cerca potenciar el desenvolupament de les capacitats dels pares i mares en la cura i l’educació dels seus fills i la participació activa dels fills. La dinàmica del taller contempla sessions de treball amb els pares, sessions de treball amb els fills i sessions pares, mares i fills, per tal de promoure el compartir d’experiències, de punts de vista, la comunicació i el treball conjunt. Tant els continguts com les dinàmiques de treball estan estructurades i tracten temes com l’afecte, l’educació, la comunicació, el temps de lleure, l’escola, etc

Recerca

A VENTIJOL realitzem recerca centrada en l’anàlisi i valoració de l’eficàcia dels diferents tipus de pràctiques professionals per identificar les intervencions, estratègies i tècniques que estan relacionades amb el canvi o la millora de la situació de risc de les persones que atenem.a Així doncs, la recerca consisteix a explorar les accions directes dels professionals amb els infants i les seves famílies per tal de millorar la nostra pràctica professional.