Equip de professionals

A Ventijol trobaràs un equip de professionals però sobretot, un equip de persones.

El nostre equip està format per un Director Tècnic, Dr. en Psicologia i terapeuta familiar; 19 psicòlegs/gues amb  formació en teràpia familiar i tres persones de gestió administrativa.