Projectes per Ajuntaments i altres entitats

La voluntat de Ventijol, en la mesura del possible, és facilitar l’accés terapèutic a les famílies que ho necessiten sense que el lloc de residència sigui un impediment.

D’aquesta manera hem establert acords amb diferents Ajuntaments, entitats i escoles, que ens cedeixen un espai on els membres del nostre equip de terapeutes ofereixen l’atenció psicològica.

El fet que els ajuntaments dels diferents municipis d’atenció cedeixin un espai on es traslladen els membres de l’equip de terapeutes per oferir l’atenció psicològica facilita la relació entre els terapeutes i les entitats derivants, i el treball coordinat fruit d’aquesta coneixença és molt més profitós.

ATENCIÓ PSICOTERAPÈUTICA PER A FAMÍLIES DERIVADES PELS S.S DELS AJUNTAMENTS O PER EQUIPS D’ATENCIÓ SOCIAL D’ALTRES ENTITATS.

Ajuntaments

Barcelona

Castelldefels

Calafell

Sant Feliu de Llobregat

Sabadell

Montcada i Reixac

Entitats

logo generalitat de catalunya departament de treball i afers socials

ICAA (Institut Català de lAcolliment i de l’Adopció)

Fundació Privada Escola Sant Vicenç de Paül

Fundació Casa de la Misericòrdia

Aldees infantils (delegació de Montcada i Reixac)

Fundació de l’Esperança, Obra Social “La Caixa”