Projectes per Ajuntaments i altres entitats

La voluntat de Ventijol, en la mesura del possible, és facilitar l’accés terapèutic a les famílies que ho necessiten sense que el lloc de residència sigui un impediment.
D’aquesta manera hem establert acords amb diferents Ajuntaments, entitats i escoles, que ens cedeixen un espai on els membres del nostre equip de terapeutes ofereixen l’atenció psicològica.

El fet que els ajuntaments dels diferents municipis d’atenció cedeixin un espai on es traslladen els membres de l’equip de terapeutes per oferir l’atenció psicològica facilita la relació entre els terapeutes i les entitats derivants, i el treball coordinat fruit d’aquesta coneixença és molt més profitós.

ATENCIÓ PSICOTERAPÈUTICA PER A FAMÍLIES DERIVADES PELS S.S DELS AJUNTAMENTS O PER EQUIPS D’ATENCIÓ SOCIAL D’ALTRES ENTITATS.
Ajuntaments
 • Barberà del Vallès
 • Barcelona
 • Castelldefels
 • Calafell
 • Girona
  • Sabadell
  • Sant Feliu de Llobregat
  • Montcada i Reixac
  • Viladecans
Entitats
 • ICAA (Institut Català de lAcolliment i de l’Adopció)
 • Fundació Privada Escola Sant Vicenç de Paül
 • Fundació Casa de la Misericòrdia
 • Projecte «invulnerables». Subvencionat per Obra Social La Caixa
 • Aldees infantils (delegació de Montcada i Reixac)
 • Fundació de l’Esperança,
  Obra Social “La Caixa”