Fes-te Soci

Col·labora perquè més famílies amb dificultats puguin accedir a psicoteràpia i suport educatiu

Què podem fer amb el vostre suport econòmic?


Amb 20 € al mes
Atenem a una dona víctima de violència masclista durant 3 mesos.


Amb 50 € al mes
Donem suport psicològic a una persona gran i l’ajudem a millorar les seves relacions familiars durant 9 mesos.


Amb 60 € al mes
Oferim suport socioeducatiu a famílies vulnerables i dones amb fills de 0-3 anys durant un any.

subscripció anual
subscripció mensual

  Dades personals
  Horari de contacte:

  MatíTarda

  Dades bancàries
  Vull donar:
  100€50€20€Altra quantitat:
  Periodicitat:
  MensualTrimestralSemestralAnual