Justícia Penitenciària
PROGRAMA D'INTERVENCIÓ PSICOTERAPÈUTICA ESPECIALITZADA DE JUSTÍCIA PENITENCIÀRIA

Servei especialitzat orientat a la població interna dels centres penitenciaris de Catalunya, mitjançant el desenvolupament d’un programa d’intervenció terapèutica, amb l’objectiu de disminuir el risc de reincidència i afavorir la rehabilitació i la reinserció social.

Suport institucional:

logo generalitat de catalunya departament de justicia drets i memoria