Violència masclista
PROGRAMA AULINA

Programa d’acompanyament i atenció psicoterapèutica adreçat a dones víctimes de violència masclista, especialment a aquelles que l’han patit o la pateixen en l’àmbit de la família i tenen fills menors d’edat.

Suport institucional:

logo generalitat de catalunya departament de treball i afers socials