Infància i adolescència
PROGRAMA CRUÏLLA

Programa Cruïlla

Es tracta d’un programa d’intervenció per a famílies amb menors, que estan o han estat ateses per altres serveis de la xarxa d’atenció sociosanitària.  La finalitat del projecte és millorar la qualitat de vida dels infants, adolescents i llurs famílies, abordant les dificultats que presenten aquests menors, modificant les pautes educatives i relacionals disfuncionals presents a la família i prevenint la creació i/o repetició de situacions de risc.

Suport institucional:

logo ajuntament de barcelona