Servei Psico-Socioeducatiu
PROGRAMA ZÈFIR

Programa Zèfir

Servei de suport psico-socioeducatiu a dones gestants i a famílies amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc

És un servei d’intervenció psico-socioeducativa per a progenitors, guardadors o tutors dels infants de 0 a 6 anys en situació de risc que mitjançant activitats de suport i formació vetllarà per la capacitació de les famílies i per la permanència dels infants en els seus nuclis familiars.

Les famílies beneficiàries del servei necessiten un suport emocional, una capacitació socioeducativa i un acompanyament per establir relacions afectives i educatives, entre referents familiars i infants, basades en l’empatia, l’afecte, la comunicació, la seguretat, els límits i la coherència, així com la capacitat per crear i tenir una xarxa social de suport

El servei s’ubica a les dependències de Ventijol, al districte de Sant Andreu i atén persones del districte i preferentment d’àrees properes com Nou Barris, Bon Pastor, Horta, Carmel, i altres barris de la ciutat, especialment amb aquelles famílies amb major necessitat socioeconòmica.

El servei socioeducatiu ofereix espais d’interacció lliure entre els infants i llurs famílies i espais dirigits de formació i intervenció grupal i individual.

Suport institucional:

logo ajuntament de barcelona